Industry 4.0 – logistika sa musí posunúť

Jeden z najväčších megatrendov priemyslu sa stáva platforma Industry 4.0. Tá priamo ovplyvňuje aj logistiku.

Podľa Reného Stranza, vedúceho logistických riešení Gebrüder Weiss Slovensko, treba pri tomto trende postupovať a zaobchádzať veľmi opatrne so zákazníckymi dátami. Tie majú obrovskú hodnotu a sú chránené aj zákonom.

Odkiaľ kam

Gebrüder Weiss aktuálne zavádza nový WMS systém, s ktorým budú schopní ešte viac zefektívniť svoju prácu. Bude možné jednoduchšie riadiť svoj servis v oblasti prípravy a prepravy tovaru. V tomto prípade je dôležité IT rozhranie, ktorého inštalácia vyžaduje vysoké investície. Gebrüder Weiss pracuje na riešení, vďaka ktorému by svojich klientov mohol pripojiť na cloud, čím by mu ho vedel prevádzkovať lacnejšie. Jednoduchým príkladom je aj vývoj aplikácie, kde je napríklad možné vidieť pohyb zásielky od jej skladovania až po vyskladnenie aj v mobilnom telefóne.

Ako uviedol TASR, v súčasnosti užívatelia logistických služieb kladú dôraz hlavne na tieto kritéria:

  • transparentný dodávateľský reťazec,
  • cloudové úložiská dát realizovať tak, aby mal zákazník dáta kedykoľvek k dispozícii. Na tomto úložisku si môže kedykoľvek pozrieť napríklad KPI, kde sa nachádza tovar, kedy dorazí.
  • Skrátene trasy, a tým pádom aj kratší čas potrebný na doručenie. Všetko musí byť rýchlejšie.

Pán Stranz dokonca vysvetlil, ako pracujú “budúce technológie v logistike už dnes”:

Koncoví príjemcovia chcú vedieť, kedy bude ich tovar doručený. Preto sa snažíme vytvoriť pre nich riešenia vo forme aplikácií tak, aby videli, kde sa ich zásielka nachádza, kedy bude doručená, a kedy musia byť doma, aby si ju mohli prevziať. Vďaka nášmu novému WMS systému túto možnosť máme. Priamo zo skladu dokážeme zákazníkovi poskytnúť informáciu o tom, kde sa jeho zásielka nachádza, resp. či sme ju už začali spracúvať. Celý proces prebieha nasledovne: zákazník si objedná tovar v online shope, napríklad mobilný telefón. Objednávka sa následne prehrá do nášho WMS. My posunieme objednávku do skladu, a v tej chvíli dostane zákazník prvé hlásenie, že sa jeho objednávka spracúva. Telefón sa potom zabalí a pripraví na prepravu – vtedy zákazník dostane ďalšiu informáciu a vie, že jeho zásielka je pripravená na prepravu. Dostane SMS alebo telefonické avízo, kde zistíme, či môžeme zásielku doručiť napríklad už zajtra, kde ju máme doručiť, kedy ho zastihneme doma. Zákazník môže sám ovplyvňovať doručenie. Ak v avizovanom čase nie je doma, môže požiadať o doručenie v nasledujúci deň, napríklad medzi 09:00 a 12:00 hodinou. To znamená, že zákazník si môže čas doručenia určiť sám. A my sa postaráme o to, aby sme balíček doručili vtedy, keď bude zákazník doma.“

Budúcnosť logistiky už dnes

Logistika vždy podstupovala obrovské kroky a čakajú ju aj v najbližších rokoch. Nie je však sama, samotný automobilový priemysel je pred obrovskou výzvou Industry 4.0.  Simulovanie činností a optimalizovanie logistických procesov je dnes samozrejmosťou.

Zdroj: TASR

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *