Nemecké automobilky chcú prepravovať plachetnicami

Koncern Volkswagen (VW) plánuje prepravovať nové autá z Európy do Ameriky, tam ich zmontovať a vozidlá prevážať späť na starý kontinent cez Atlantik plachetnicami.

Informoval o tom portál nemeckej spravodajskej televíznej stanice N24. Bude sa jednať o veľké plavidlá s miestom pre 2000 áut. Treba však prekonať ešte viaceré problémy.

Nákladná loď, bude mať miesto hlavného pohonu motormi sťažne s plachtami. Nebudú tak vypúšťať do ovzdušia nebezpečné splodiny. Stavba plachetnice má pozostávať približne zo štyroch vysokých sťažňov držiacich 20 plachiet. Celková plocha plachiet by mala mať približne 5000 metrov štvorcových .

Plachty budú v modernej dobe ovládané vďaka pomocným motorom, plavidlo by malo mať 138 metrov na dĺžku. Plachetnica by mala dosahovať cestovnú rýchlosť 14 uzlov za hodinu čo je 25 km/h.

Plavidlo projektu Ecoliner ako fyzický model ešte nejestvuje, možno ho vidieť len na počítačovej vizualizácii. Projekt zaujíma hamburskú námornú dopravnú spoločnosť Döhle.


Viac informácií nechce Volkswagen poskytnúť ešte pred zverejnením Stratégie 2025, na pláne je ale aj diskusia o ofenzíve v logistike koncernu.

Nákladné plachetnice sú zaujímavé aj  pre ďalšie automobilové koncerny, ako BMW a Daimler. Či však konajú koncerny iba s ohľadom na prírodu a zníženie emisií je otázne, nakoľko by nemuseli dopravné lode tankovať pohonnými hmotami, ktorých sa spotrebujú tony na jednu plavbu. Lode tankujú momentálne “bunkeröl”, čo je odpadový produkt rafinácie ropy. Pri jeho spaľovaní v motore vznikajú sadze, dusík, síra a oxid uhličitý.

Počiatočný kapitál prirodzene ale treba vložiť aj do vývoja a výroby takejto ekologickej lode. Na druhej strane sa núkajú možnosti, ktoré využívajú Rusi a síce lode na jadrový pohon, presne ako nukleárne ponorky. Ekológia v takomto prípade takisto netrpí až do chvíle havárie, alebo likvidovania jadrového odpadu.

Nemecké automobilky prepravia za rok po oceánoch cez 3 milióny automobilov. Logistickými centrami sú prístavy Emden a Bremerhaven. Všetky tri koncerny dopravujú autá do prístavov starého kontinentu zo svojich závodov napríklad v Mexiku alebo na juhu Spojených štátov.

Obchodné aj výletné lode sú najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia na svete. Od roku 2020 má dôjsť k výraznej zmene. Pre lode začnú platiť prísne emisné normy. Dôjde ku zmene palív, ako aj spaľovaciemu procesu a vypúšťaniu výfukových splodín.

Niečo o spoločnosti Döhle: firma prevádzkuje necelých 500 nákladných lodí, zamestnáva približne 6800 ľudí. A ako uviedol Uwe Köhler “definitívne v lete roku 2018 nasadíme prvú plachetnicu do prepravy vozidiel.” Flotilu by chceli rozšíriť za päť rokov na 15 až 25 veľkokapacitných plavidiel.

Ako uviedol magazín RESET, nápad použitia veľkých nákladných plachetníc pochádza z Holandska a to už z roku 2008. Návrhárska holandská spoločnosť Dykstra Naval Architects počíta s tým, že prvé plachetnice budú mať hybridný pohon dieselových a elektrických motorov. Druhá generácia by mala byť bez dieselového pohonu. Podľa dnešných meraní a prepočtov sa ráta až s 80 % trasy prejdenými iba na vietor. V súčasnosti veľké nákladné lode prepravujú naraz 4500 vozidiel no za neporovnateľne vyššiu cenu, ako keby sa plavili iba na veterný pohon.

Zdroj: RESET, Manta marine Design, TASR

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *