Správa o bezpečnosti z 2017

Počet vážnych dopravných nehôd s účasťou nákladných vozidiel síce klesá, ale je potrebné zvýšiť bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Príliš veľa vodičov nákladných vozidiel stále nepoužíva bezpečnostné pásy. To sú niektoré zo zistení novej správy o bezpečnosti premávky od spoločnosti Volvo Trucks.

„V správe o bezpečnosti z roku 2017 analyzujeme a opisujeme príčiny nehôd s účasťou nákladných vozidiel, spôsob ich vzniku a opatrenia, ktoré by sa mali vykonať na zníženie rizika výskytu nehôd a ich následkov. Tieto fakty nie sú dôležité iba pre vývoj našich produktov, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí sa snažia o zvýšenie bezpečnosti premávky,” hovorí Peter Wells, vedúci tímu na výskum dopravných nehôd spoločnosti Volvo Trucks.

Správa o bezpečnosti od Volvo Trucks

Správa o bezpečnosti z roku 2017 je založená na internom výskume nehôd spoločnosti Volvo a údajoch z rôznych vnútroštátnych a európskych orgánov. Jedným zo záverov správy je potreba vo väčšej miere sa zamerať na znižovanie rizík, ktoré hrozia zraniteľným účastníkom cestnej premávky, ako napríklad chodcom, cyklistom, vodičom mopedov a motocyklistom.

„Počet vážnych dopravných nehôd s účasťou ťažkých nákladných vozidiel v Európe sa za posledné desaťročie znížil takmer na polovicu. Počet nehôd nákladných vozidiel s účasťou zraniteľných účastníkov cestnej premávky sa však neznížil v rovnakej miere,” uvádza Carl Johan Almqvist, riaditeľ pre bezpečnosť premávky a produktov v spoločnosti Volvo Trucks.

Približne 35 percent ľudí, ktorí pri nehodách s účasťou ťažkých nákladných vozidiel utrpia vážne alebo smrteľné zranenia, sú zraniteľní účastníci cestnej premávky. Vzhľadom na rýchlejšie tempo urbanizácie a rastúci počet ľudí a vozidiel na cestách existuje riziko, že počet zranení porastie, ak sa nevykonajú vážne opatrenia.

„V záujme zníženia nehodovosti je potrebné pokračovať vo vývoji mnohých technických riešení, ktoré môžu vodičom nákladných vozidiel pomôcť zabrániť potenciálne nebezpečným situáciám. Okrem toho je potrebné zvýšiť povedomie všetkých účastníkov cestnej premávky o rizikách premávky a spôsoboch ich znižovania,” vysvetľuje Carl Johan Almqvist.

Na predchádzanie nehodám je dôležité zabezpečiť, aby mal vodič úplný prehľad o bezprostrednom okolí nákladného vozidla. Volvo má riešenie – jeden z mnohých doplnkov spätných zrkadiel, zrkadiel pre stiesnené priestory a cúvacích kamier – vďaka ktorému má vodič výhľad na okolie v prednom rohu na strane spolujazdca pomocou kamery.

„Je rovnako dôležité, aby si chodci a cyklisti uvedomovali význam zásady „vidieť a byť videný” a pomáhali pri plynulej a bezpečnej interakcii v rámci premávky. Z tohto dôvodu sme naše vzdelávacie materiály zacielili na mládež aj dospelých, ako napríklad naše kampane Zastav, poobzeraj sa a zamávaj a Vidieť a byť videný, ktoré poukazujú na spomínané problémy,” hovorí Carl Johan Almqvist.

Nákladné vozidlá Volvo sú vybavené rôznymi systémami aktívnej bezpečnosti s cieľom znížiť riziko zrážky s inými vozidlami. Ak však dôjde k nehode, najdôležitejším prvkom, ktorý zachraňuje životy, je overená a spoľahlivá súčasť bezpečnostného vybavenia – bezpečnostný pás.

„V správe sa uvádza, že príliš veľa vodičov nákladných vozidiel nepoužíva bezpečnostné pásy, hoci vedia, že polovica nepripútaných vodičov nákladných vozidiel, ktorí prišli o život pri dopravných nehodách, by prežila, ak by mali zapnutý bezpečnostný pás,” dodáva Carl Johan Almqvist.

Správa o bezpečnosti za rok 2017 je druhou zverejnenou správou tímu na výskum dopravných nehôd (ART) spoločnosti Volvo Trucks.

„Zníženie počtu dopravných nehôd je mimoriadne dôležitý celosvetový problém. Z tohto dôvodu sa chceme podeliť o výsledky nášho výskumu jasným a zrozumiteľným spôsobom,” hovorí Peter Wells.

Úplné znenie Správy o bezpečnosti z roku 2017 možno nájsť na stránke volvotrucks.com

Fakty o tíme na výskum dopravných nehôd (ART) spoločnosti Volvo Trucks

Tím ART skúmal a analyzoval dopravné nehody s účasťou nákladných vozidiel od roku 1969. Skúsenosti a odborné znalosti tímu ART tvoria už takmer 50 rokov základný kameň úsilia spoločnosti Volvo Trucks, pokiaľ ide o nepretržité zlepšovanie funkcií vozidiel zameraných na predchádzanie nehodám a zraneniam, vďaka čomu patria nákladné vozidlá Volvo medzi najbezpečnejšie na trhu.

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *