Volvo Truck Inteligentné bezpečnostné systémy

Viac vozidiel na cestách, zvýšená premávka a rozptyľujúci tok informácií – to všetko kladie veľké požiadavky na vodičov komerčných vozidiel aj osobný áut. Na druhej strane, osoba za volantom ešte nikdy nemala toľko príležitostí jazdiť bezpečnejšie než dnes. Systémy aktívnej bezpečnosti, ktoré možno nájsť v mnohých moderných osobných autách a nákladných vozidlách, vo veľkej miere pomáhajú predchádzať úrazom a nehodám.

Od novembra 2015 platí v celej EÚ zákonná požiadavka, podľa ktorej musia byť všetky nové ťažké nákladné vozidlá s dvomi a tromi nápravami vybavené funkciou automatickej núdzovej brzdy. Cieľom tohto opatrenia je znížiť počet nehôd, pri ktorých nákladné vozidlo narazí do zadnej časti vozidla vpredu – situácia, ktorá tvorí približne pätinu všetkých dopravných nehôd s účasťou nákladných vozidiel. Právne predpisy v súčasnosti vyžadujú, aby systém núdzového brzdenia znížil rýchlosť nákladného vozidla o 10 km/h. Ďalší rok sa táto požiadavka zvýši na 20 km/h.

„Je vynikajúce, že sa sprísnili právne predpisy, ale stále mám dojem, že požiadavky sú príliš nízke. Ak sa núdzová brzda aktivuje pri rýchlosti 80 km/h, musíte znížiť rýchlosť o viac než len 20 km/h, aby ste sa vyhli obrovskej zrážke, ak vozidlo pred vami zastaví,” hovorí Carl Johan Almqvist, riaditeľ pre bezpečnosť premávky a produktov v spoločnosti Volvo Trucks.

Spoločnosť Volvo Trucks vyvinula systém, ktorý prekračuje súčasné aj budúce zákonné požiadavky. Systém, ktorý sa zaviedol v roku 2012, je zameraný predovšetkým na upozornenie vodiča v prípade rizika zrážky.

„Na to, aby sa zabránilo nehode, v mnohých prípadoch stačí rýchle vyhodnotenie zo strany vodiča,” vysvetľuje Carl Johan Almqvist.

Núdzová brzda sa používa iba vtedy, keď je to absolútne nevyhnutné, a aktivuje sa mimoriadne rýchlo. Rýchlosť brzdenia – alebo spomalenie, aby sme použili správny technický termín – je približne 7 m/s2, čo zodpovedá výkonu v mnohých osobných autách. V praxi to znamená, že rýchlosť nákladného vozidla možno znížiť z 80 km/h na 0 km/h na úseku približne 40 metrov.

Systém monitoruje vozidlá vpredu pomocou kamery a radarovej technológie, a navyše funguje bez ohľadu na to, či je vonku slnko, opar, hmla alebo tma. Ak hrozí riziko zrážky, vodiča upozornia postupne silnejúce svetelné a zvukové signály. Ak systém nezaznamená žiadnu reakciu vodiča, nákladné vozidlo začne automaticky zľahka brzdiť. Ak vodič stále nereaguje, zapne sa núdzová brzda a je aktívna až dovtedy, kým sa vozidlo úplne nezastaví. Po ďalších piatich sekundách bez pohybu volantu alebo inej reakcie vodiča sa automaticky aktivuje ručná brzda – bezpečnostná funkcia, ktorá zabráni prevráteniu nákladného vozidla, ak je vodič v šoku alebo v bezvedomí.

Keď sa aktivuje núdzová brzda, vzadu začnú blikať brzdové svetlá, ktoré varujú ďalšie vozidlá, a keď rýchlosť nákladného vozidla dosiahne 5 km/h, začnú blikať aj núdzové výstražné svetlá.

Systém Volvo funguje aj na kľukatých cestách a dokáže rozlišovať medzi zvodidlami na okraji cesty a skutočnými prekážkami, akými sú napríklad vozidlá a motorky. Ak chcete využívať všetky výhody systému, je nevyhnutné zaistiť, aby boli všetky funkcie, ako napríklad brzdy ABS, aktivované na nákladnom vozidle aj návese.

Vzhľadom na skutočnosť, že od zavedenia predpísaných núdzových bŕzd ubehlo málo času, bude chvíľu trvať, kým sa ich pozitívne účinky prejavia v štatistikách o nehodovosti. Spoločnosť Volvo Trucks je však presvedčená o výhodách systémov núdzového brzdenia a iných zariadení aktívnej bezpečnosti.

„Naše systémy aktívnej bezpečnosti sú súčasťou holistického riešenia, ktoré očividne pomáha znižovať riziká v premávke, ale je dôležité mať na pamäti, že tento problém sa nedá riešiť iba technológiou. Bezpečnosť premávky vyžaduje aktívnu interakciu medzi všetkými jej účastníkmi. Najlepším prostriedkom na predchádzanie nehodám je skúsený a pozorný vodič, ktorý zodpovedne riadi svoje vozidlo,” dodáva Carl Johan Almqvist.

Príklady inteligentných bezpečnostných systémov spoločnosti Volvo Trucks

  • Adaptívny tempomat je aktívny tempomat, ktorý vodičovi pomáha udržať si stanovenú vzdialenosť od vozidla vpredu.
  • Varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením upozorní vodiča, keď hrozí riziko zrážky s vozidlom vpredu, a v prípade potreby aktivuje brzdy.
  • Výstraha pre vodiča upozorní vodiča, aby si doprial prestávku, ak zaznamená akékoľvek známky nepozornosti alebo únavy.

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *