Volvo Trucks a Renova testujú autonómne vozidlo na zber odpadu

Spoločnosť Volvo Trucks a švédska spoločnosť na spracovanie odpadu Renova práve testujú a skúmajú spôsob, akým môžu automatizované vozidlá prispieť k bezpečnejšiemu a účinnejšiemu nakladaniu s odpadom a vytvoriť lepšie pracovné podmienky pre vodičov. Automatizované systémy sa testujú v zásade rovnako ako systémy namontované v autonómnom nákladnom vozidle Volvo, ktoré sa používa v bani Kristineberg na severe Švédska od jesene 2016.

„Jazda s ťažkým komerčným vozidlom v mestskej obytnej oblasti s úzkymi ulicami a zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky kladie samozrejme obrovské nároky na bezpečnosť – aj vtedy, keď rýchlosť vozidla neprekračuje bežné tempo chôdze. Vozidlo na zber odpadu, ktoré práve testujeme, neustále monitoruje svoje okolie, a ak sa na ceste zrazu objaví prekážka, ihneď sa zastaví. Automatizovaný systém zároveň vytvára lepšie predpoklady na to, aby mohol vodič pozorne sledovať všetko, čo sa deje v okolí nákladného vozidla,” hovorí Carl Johan Almqvist, riaditeľ pre bezpečnosť premávky a produktov v spoločnosti Volvo Trucks.

Volvo Trucks autonómne vozidlo

Automatizované vozidlo na zber odpadu sa pri prvom použití ovláda manuálne, zatiaľ čo palubný systém neustále monitoruje a mapuje trasu pomocou snímačov a technológie GPS. Keď nákladné vozidlo vojde do rovnakej oblasti druhýkrát, presne vie, ktorou cestou sa vydať a pri ktorých košoch má zastaviť.

Volvo Trucks Renova odpad zber smetiarske nákladné autonómne truck kamión auto mixmotor motormix

Vodič na prvej zastávke s aktivovaným automatizovaným systémom vystúpi z kabíny, prejde k zadnej časti vozidla, zoberie smetný kôš na kolieskach a vyprázdni ho presne tak, ako sa to vykonáva dnes pomocou príslušných ovládacích prvkov. Po dokončení operácie a prijatí príkazu vodiča nákladné vozidlo automaticky zacúva k ďalšiemu košu. Vodič prejde po rovnakej trase ako nákladné vozidlo, takže má vždy dobrý výhľad na priebeh činnosti v smere jazdy. Prečo cúvať namiesto jazdy vpred?

„Vodič môže počas cúvania nákladného vozidla ostať v blízkosti lisovacej jednotky a nemusí pri každom pohybe nákladného vozidla opakovane chodiť medzi zadnou časťou a kabínou. Keďže vodič nemusí nastupovať/vystupovať pri každom rozbehu a zastavení vozidla, znižuje sa riziko pracovných úrazov, ako napríklad námahy kolien a iných kĺbov,” dodáva Hans Zachrisson, manažér pre strategický rozvoj v spoločnosti Renova.

Cúvanie je inak pomerne riskantný manéver, keďže vodič nemusí mať veľmi dobrý prehľad o okolí za vozidlom, aj keď má k dispozícii kameru. V určitých oblastiach nie je z bezpečnostných dôvodov povolené cúvať s ťažkým komerčným vozidlom, v iných sa vyžaduje, aby spolujazdec stál za nákladným vozidlom a skontroloval, či je voľná cesta na zacúvanie. Cieľom testovaného riešenia je odstrániť tieto problémy. Keďže snímače monitorujú oblasť okolo vozidla na zber odpadu, vozidlo sa môže bezpečne vydať na cestu ktorýmkoľvek smerom. Ak napríklad ulicu blokuje zaparkované auto, vozidlo na zber odpadu môže automaticky obísť prekážku, ak je vedľa dostatok miesta.

Automatizované systémy optimalizujú radenie prevodových stupňov, riadenie a rýchlosť, vďaka čomu môže klesnúť spotreba paliva aj emisie.

Hoci už existuje technický rozsah, ešte ostáva vykonať veľa výskumnej, testovacej a vývojovej práce predtým, ako sa samostatné vozidlá na zber odpadu stanú skutočnosťou. Súčasný spoločný projekt bude pokračovať do konca roka 2017 a po ňom bude nasledovať mimoriadne dôkladné hodnotenie funkčnosti, bezpečnosti a napokon spôsobu, do akej miery tento typ vozidla akceptujú vodiči, iní účastníci cestnej premávky a miestni obyvatelia. Vozidlá s rôznymi úrovňami automatizácie sa pravdepodobne najprv zavedú v iných oblastiach, kde sa prepravné úlohy vykonávajú výlučne v obmedzených priestoroch, akými sú napríklad bane alebo nákladné terminály.

Údaje o projekte a vozidle

– Spoločný projekt spoločností Volvo Trucks a Renova.
– Zameranie na bezpečnosť, produktivitu a pracovné prostredie.
– Vozidlo: autonómne (samostatné) Volvo FM na zber odpadu.
– Výbava: GPS a systém LIDAR na mapovanie, lokalizáciu a skenovanie oblasti okolo vozidla.
– Automatické ovládanie riadenia, prevodových stupňov a rýchlosti.
– Automatické zastavenie, ak sa na ceste zrazu objaví prekážka.

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *