Prenájom skútrov prostredníctvom systému GALILEO

MOTIT – je služba prenájmu elektrických skútrov sprístupnená prostredníctvom vyhradenej aplikácie – od svojho spustenia v Barcelone v roku 2013 prešla dlhú cestu. Systém hľadá príležitosti na svoje rozšírenie aj v ďalších mestách v Európe a Latinskej Amerike. K tomuto rastu však nedôjde bez vylepšení. Ťažkosti používateľov pri umiestňovaní ich skútrov v úzkych uličkách viedli ku koncepcii prijímača podporovaného systémom GALILEO a následne k jeho integrácii do skútrov MOTIT ako súčasť projektu G MOTIT, ktorý je financovaný Európskou agentúrou GNSS so sídlom v Prahe.

MOTIT a GALILEO sa spájajú do G MOTIT

Vzhľadom na to, že spoločnosti Uber, BlaBlaCar a ďalšie podobné služby sú v Európe známe, občania mali možnosť oboznámiť sa s koncepciou aplikácií poháňaných GNSS, ktoré im pomáhajú cestovať z jedného miesta na druhé. Približne v rovnakom čase sa európske mestá stávajú ekologickejšie tým, že poskytujú službu prenajímania bicyklov, kde si užívatelia vyzdvihnú bicykel zo stanice a vrátia ho na inej stanici, tej, ktorá je blízko ich cieľa.

.

MOTIT vám prináša to najlepšie z oboch svetov. Od roku 2013, táto myšlienka s názvom Web 2.0 prináša pre občanov Barcelony aplikáciu, v ktorej je umiestnená plnohodnotná služba prenájmu skútrov so zárukou ekologického myslenia. Na rozdiel od väčšiny skútrov, ktoré by ste mohli  inde vidieť, motocykle MOTIT sú plne elektrické. Môžu byť spustené pomocou smartphonu, sú vybavené dvoma prilbami a dajú sa vyzdvihnúť v akejkoľvek časti mesta. Teraz už viac nemusíte hľadať  najbližšiu stanicu a ísť odtiaľ pešo, MOTIT používateľ môže len jednoducho nechať skúter kdekoľvek sa mu páči či už pred svojím pracoviskom, domom alebo obľúbeným obchodom. Po opustení skútra je opäť k dispozícii na vyzdvihnutie pre najbližšieho používateľa MOTIT, ktorý hľadá jazdu.

To, čo ešte stále MOTIT chýbalo, bol presný systém určenia polohy, ktorý by pomohol používateľom nájsť skútre presnejšie ako GPS. To je hlavný problém v úzkych uličkách starých miest. Systém GALILEO v kombinácii s GPS a ďalšími satelitnými navigačnými systémami poskytuje väčšiu dostupnosť satelitov a nových signálov. Celkovo jeho použitie vedie k lepšej dostupnosti, presnosti a spoľahlivosti riešenia polohy.

Používatelia MOTIT v Barcelone už môžu využívať vylepšenia, ktoré priniesol nový prijímač s podporou systému GALILEO, keďže 20 skútrov bolo vybavených pilotnou demonštráciou. Technológia bola odskúšaná aj v iných testovaniach, ako napríklad pri službe zdieľania elektrických bicyklov v Ile-de-France, ktorú prevádzkuje CLEM, a v ďalších mestských službách, ktoré identifikovalo mestské zastupiteľstvo mesta Barcelona, obaja sú partnermi projektu.

Riešenie s podporou systému GALILEO je teraz komerčne dostupné a je vhodné najmä pre služby zdieľania vozidiel, rovnako ako iné služby v rámci cestovania, ako je napríklad spolujazda, microtransit, atď.

GALILEO

Čo je to GSA?

Agentúra európskeho GNSS globálneho navigačného satelitného systému GSA bola založená v roku 2004 ako oficiálna agentúra Európskej únie. Jej sídlo sa v roku 2012 presťahovalo z Bruselu do Prahy. GSA je jedinou agentúrou Európskej únie, ktorá má sídlo v Českej republike.

Poslaním GSA je podporiť ciele EÚ pri dosiahnutí maximálnej návratnosti európskych investícií do globálneho satelitného navigačného systému (GNSS), zaistiť prospech jeho užívateľom a ekonomický rast a konkurencie schopnosť. Tieto ciele majú byť dosiahnuté pomocou:

 • Návrhu a realizácie služieb, ktoré budú plne zodpovedať požiadavkám užívateľov pri neustálom zvyšovaní kvality služieb globálneho satelitného navigačného systému a s ním súvisiacej infraštruktúry.
 • Poskytovaním kvalitných služieb, ktoré sú zárukou spokojnosti používateľov, čo možno najefektívnejším spôsobom.
 • Zapojenia všetkých zúčastnených strán s cieľom vyvíjať inovatívne a efektívne aplikácie, služby s pridanou hodnotou a užívateľské technológie, ktoré podporia plné prijatie európskeho GNSS.
 • Zabezpečením, že služby a prevádzka európskeho GNSS budú dokonale bezpečné a dostupné.

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.gsa.europa.eu/gsa/about-gsa

GSA v skratke

 • Agentúra založená v roku 2004 sa presťahovala v septembri 2012 do Prahy.
 • Jediná agentúra Európskej únie, ktorej sídlo je v Českej republike.
 • V pražskom sídle GSA pracuje tím 125 ľudí z 20 krajín.
 • Je to jediná agentúra EÚ zaoberajúca sa činností vo vesmíre.

Čo je to Galileo?

Galileo je európsky globálny nezávislý satelitný navigačný systém, ktorý bude poskytovať vysoko presné globálne služby pod civilnou správou. Je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný a v prípade niektorých služieb tiež interoperabilný s podobnými existujúcimi systémami.

Táto možnosť kombinovať rôzne signály, označovaná tiež ako multiGNSS, v praxi znamená, že užívateľ bude schopný určovať svoju pozíciu s jediným prijímačom zo satelitov v rôznych konšteláciách v ľubovoľnej kombinácii.

Viac informácií nájdete na: http://www.gsc-europa.eu/galileo-overview/the-galileo-system

Z čoho sa skladá systém Galileo?

Systém bude tvorený zostavou tridsiatich satelitov umiestnených na troch úrovniach orbitálnych dráh okolo Zeme vo výške 23,222 km zvierajúcich uhol 56 stupňov voči rovníku a príslušnej pozemnej infraštruktúry. Štandardným využitím duálnej frekvencie bude Galileo v reálnom čase poskytovať presnosť až do jedného metra. Systém bude uvedený do plnej prevádzky v roku 2020. V súčasnej dobe je už na obežnej dráhe umiestnených desať satelitov, takže inštalácia potrebnej infraštruktúry prebieha podľa plánu.

Galileo bude v reálnom čase poskytovať presnosť určovania polohy až na úroveň jedného metra, čo je oveľa lepšie, než presnosť systému GPS. Na rozdiel od systému GPS bude tento systém kompletne pod civilnou správou, takže bude zaručovať dostupnosť služieb aj v tých najextrémnejších podmienkach. A vzhľadom na to, že Galileo bude plne interoperabilný so systémom GPS, rozšíri celkový počet navigačných satelitov, čo posunie hranice navigačnej technológie a zlepší kvalitu a spoľahlivosť navigačných signálov pre užívateľov po celom svete. Veľký počet satelitov a dostupnosť aktívnych náhradných dielov je zárukou, že prípadný výpadok niektorého zo satelitov nebude mať vplyv na užívateľa.

Satelitný systém Galileo je majetkom Európskej únie, ktorá ho taktiež financuje.

Aké služby bude Galileo poskytovať?

Po úplnom spustení systému (pred rokom 2020) bude Galileo poskytovať nasledujúce služby:

 • Základnú službu (Open Service – OS) bezplatne dostupnú službu pre zisťovanie presnej polohy, pre navigáciu a meranie času, ktorá bude využívať dvojité frekvencie signálu Galilea z obežnej dráhy.
 • Verejne regulovanú službu (Public Regulated Service – PRS) šifrovanú zabezpečenú službu s dodatočnými pokročilými funkciami navrhnutú tak, aby poskytovala väčšiu odolnosť a dostupnosť, táto služba bude primárne určená pre potreby verejného sektora.
 • Komerčné služby (Commercial Service – CS) spoplatnenú službu poskytujúcu možnosť overenia pravosti a služby vysokej presnosti pre komerčné aplikácie.
 • Vyhľadávaciu a záchrannú službu (Search and Rescue Service – SAR), ktorá bude pomáhať pri vyhľadávaní ľudí, plavidiel a lietadiel v núdzových situáciách. Tento systém bude takisto používateľom vysielať odpovedajúci signál s informáciou, že záchranca je s ich situáciou oboznámený, a že pomoc je na ceste. Toto je významný pokrok oproti existujúcim systémom, ktoré neposkytujú žiadnu spätnú väzbu.

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.gsa.europa.eu/galileo/services

Galileo – počiatočné služby

Od vyhlásenia iniciatívy Galileo 15. decembra 2016 boli všetky zariadenia na masovom trhu, ktoré obsahujú čipové sady umožňujúce používanie systému Galileo, schopné používať systém Galileo na určovanie polohy, navigáciu a načasovanie. Počiatočné služby sú bezplatné a zahŕňajú Open Service (OS), verejnú regulovanú službu (PRS) a vyhľadávaciu a záchrannú službu (SAR). Výhody počiatočných služieb sú:

 • Pomáhať rýchlejšie, na každej minúte záleží: Galileo služba vyhľadávania a záchrany znižuje čas potrebný na detekciu signálov núdzového signálu od 3 hodín až do 10 minút. Pretože presnejšie určuje polohu núdzového majáku, ľudia v núdzi, napríklad na mori alebo v horách, môžu byť nájdení a záchranní rýchlejšie.
 • Lepšie určenie polohy a navigácia: Galileo satelitný systém v spolupráci s GPS má k dispozícii viac satelitov, a preto presnejšie a spoľahlivejšie určí umiestnenie koncových užívateľov. Najmä navigácia v mestách, kde môžu byť satelitné signály často blokované budovami, bude mať prospech z vyššej presnosti určenia polohy, ktorú poskytuje.
 • Jedinečná presnosť načasovania: Galileo disponuje vynikajúcou presnosťou 30 nanosekundovou presnosťou načasovania umožňujúcou pružnejšiu synchronizáciu bankových a finančných transakcií, telekomunikačných a energetických distribučných sietí, ktoré im pomôžu efektívnejšie fungovať.

Produkty so systémom Galileo sú už dostupné na trhu. Okrem toho vedúce spoločnosti GNSS, ktoré pokrývajú 95 % trhu s čipovými sieťami GNSS, vyrábajú čipy pripravené na používanie systému Galileo (viac informácií o produktoch Galileo nájdete na tejto internetovej stránke: http://www.usegalileo.eu/EN/).

Čo je to EGNOS?

Systém EGNOS je založený na sieti pozemných staníc a zariadení umiestnenom na troch geostacionárnych satelitoch. EGNOS zbiera dáta o aktuálnej presnosti signálov GPS, zvyšuje ich presnosť a informuje užívateľa o aktuálnej spoľahlivosti systému. Tieto takzvané „integrity data“ sú potom vo forme signálu EGNOS vysielané na satelity na obežnej dráhe, odkiaľ sú späť odosielané používateľom vo forme signálu podobného GPS.

Systém EGNOS začal ponúkať svoje služby pre aplikácie neohrozujúce ľudské životy v októbri 2009. V marci 2011 spustil službu Safety-of-Life Service, spĺňajúcu štandardy Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), s ktorou sa výrazne spresnilo vertikálne navádzanie lietadiel pri pristávaní.

V súčasnej dobe je vo vývoji nová verzia EGNOS v rámci programu EGNSS Evolution. Tá umožní využitie tohto systému aj na zlepšenie parametrov systému Galileo.

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) je už v plnej prevádzke, jeho služby využívajú predovšetkým leteckí dopravcovia, poľnohospodári a ďalší užívatelia, ktorých činnosť je závislá na presnosti a spoľahlivosti navigačných signálov.

Ďalšie informácie nájdete na: http://egnos-portal.gsa.europa.eu/discover-egnos/about-egnos

Kto využíva satelitnú navigáciu?

Využitie globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) sa vo svete značne rozširuje. V roku 2014 bolo v prevádzke približne 3,6 milióna prístrojov, využívajúcich signály satelitnej navigácie, a do roku 2019 by mal tento počet stúpnuť na sedem miliárd. To znamená, že na každého obyvateľa Zeme bude pripadať jeden prístroj využívajúci GNSS.

Hoci existuje celá škála prístrojov využívajúcich služby a aplikácie GNSS, dominantnú pozíciu zastupujú predovšetkým smartfóny (v roku 2014 ich bolo vo svete v prevádzke 3,08 miliardy), ktoré sú hlavným segmentom využívajúcich služieb založených na určenie vlastnej polohy. Nasledovali ich navigačné prístroje do automobilov (260 miliónov). Ďalšie prístroje už tak početné nie sú, avšak milióny obyvateľov celého sveta sú už dnes závislé na aplikáciách GNSS, najmä v takých odboroch, akými sú doprava, poľnohospodárstvo, zameriavanie a kritická infraštruktúra.

Trh s GNSS možno rozdeliť do niekoľkých kľúčových segmentov, z ktorých má každý špecifické charakteristiky a poskytuje služby špecifickej klientele:

 • Služby založené na určenie vlastnej polohy Location-Based-Services (LBS)
 • Letecká doprava
 • Cestná doprava
 • Námorná doprava
 • Železničná doprava
 • Zameriavanie
 • Poľnohospodárstvo
 • Určovanie času a časovej synchronizácie

Viac informácií o vývoji trhu GNSS nájdete v správe GSA publikovanej pravidelne každých 18 mesiacov na:

http://www.gsa.europa.eu/2015-gnss-market-report#overlay-context=market/market-report

Galéria:

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *