Samoriadiace nákladné vozidlo Volvo na zvýšenie úrody cukrovej trstiny v Brazílii

Spoločnosť Volvo Trucks vyvinula nové samoriadiace nákladné vozidlo, ktoré môže výrazne zvýšiť produktivitu brazílskych pestovateľov cukrovej trstiny. Samotné vozidlo, ktoré sa používa na prepravu čerstvo zozbieranej cukrovej trstiny, sa na poliach pohybuje s vysokou presnosťou s cieľom zabrániť poškodeniu mladých výhonkov – budúcoročnej úrody. V súčasnosti sa približne štyri percentá úrody zničia v dôsledku toho, že vozidlá prejdú po rastlinách a utlačia pôdu. Výsledkom môže byť ušlý zisk vo výške desiatok tisícov amerických dolárov na nákladné vozidlo za jednu sezónu.

Volvo Trucks nákladné vzodilo auto autonómne samojazdiace robotizované autonomus truck mixmotor motormix FH FM

V meste Maringá, vzdialenom hodinu letu od São Paulo, vyrába spoločnosť Usina Santa Terezinha Group cukor a etanol zo svojej úrody cukrovej trstiny. Počas posledného vegetačného obdobia slúžili obrovské polia spoločnosti ako skúšobná oblasť pre prototyp vozidla od spoločnosti Volvo Trucks. Nákladné vozidlo bolo vyvinuté s cieľom preskúmať, ako možno pomocou automatického riadenia zabrániť poškodeniu pôdy a plodín v záujme zvýšenia zisku. Potenciál zvýšenia objemu úrody je obrovský – až do desať ton na hektár za rok.

Volvo Trucks zlepšuje mnohé

„Vďaka riešeniu spoločnosti Volvo Trucks môžeme zvýšiť produktivitu, a to nielen v rámci jednej žatvy, ale celého životného cyklu cukrovej trstiny, ktorý trvá päť až šesť rokov,” vysvetľuje Paulo Meneguetti, riaditeľ oddelenia financií a obstarávania.

Cukrová trstina sa v súčasnosti získava z polí pomocou kombajnov a manuálne ovládaných nákladných vozidiel, ktoré vedľa seba jazdia pri nízkej rýchlosti. Keď sa plné nákladné vozidlo ide vyložiť, vedľa kombajnu sa presunie ďalšie a celý postup sa zopakuje. Pre vodiča nákladného vozidla je veľkou výzvou udržiavať rovnakú rýchlosť ako kombajn a zároveň sa plne sústrediť na jazdu po určenej trase, aby nepoškodil okolité rastliny, ktoré predstavujú budúcoročnú úrodu.

GPS a gyroskopy zabraňujú odklonu o 25mm

Spoločnosť Volvo Trucks vyriešila problém vďaka systému podpory vodiča, ktorý automaticky ovláda vozidlo. Nákladné vozidlo vďaka nemu vždy udržiava správny smer, a to počas jazdy ku kombajnu, popri ňom, aj keď ide preč s nákladom, takže nepoškodí rastliny. Pomocou prijímačov GPS sa nákladné vozidlo pohybuje po poli s cukrovou trstinou podľa súradnicovej mapy. Dva gyroskopy zabezpečujú nielen precízne ovládanie predných kolies, ale aj celého vozidla, a zabraňujú odkloneniu do strán o viac než 25 mm od stanoveného smeru. Pri nakladaní sa vodič môže rozhodnúť, či bude ovládať rýchlosť pomocou tempomatu vozidla alebo bude zrýchľovať a brzdiť manuálne. Keďže je vodič oslobodený od záťaže spojenej s náročnosťou riadenia a únavným procesom ovládania s vysokou presnosťou, môže sa jednoduchšie sústrediť a pracovať uvoľnenejšie a bezpečnejšie počas celej zmeny.

„Vďaka tomuto riešeniu budeme môcť čoskoro výrazne zvýšiť produktivitu našich zákazníkov v odvetví spracovania cukrovej trstiny. Zároveň zlepšíme pracovné podmienky a bezpečnosť vodičov. Práca tohto druhu bude zas lákavejšia a bude pre nás ľahšie získať a udržať si vodičov,” dodáva Wilson Lirmann, prezident skupiny Volvo Group Latin America.

Počas tohto leta sa výskumný projekt dostane do fázy produktového vývoja, v rámci ktorej sa bude v teréne testovať viac vozidiel. Potom možno očakávať, že toto riešenie sa v blízkej budúcnosti stane komerčne dostupné. Spoločnosť Volvo Trucks už tento rok ponúka svojim zákazníkom moderný systém čítania mapy založený na technológii GPS, ktorý vodičovi poskytne oveľa lepšie možnosti na zachovanie vopred určeného kurzu, hoci sa v tejto fáze stále bude využívať manuálne riadenie.

Samoriadiace nákladné vozidlo na prepravu cukrovej trstiny je jedným z výskumno-vývojových projektov spoločnosti Volvo Trucks v oblasti automatizovaných vozidiel. V súčasnosti prebieha v bani Kristineberg na severe Švédska testovanie autonómnych nákladných vozidiel určených na ťažobné operácie a vo švédskom Göteborgu sa testuje autonómne nákladné vozidlo na zber komunálneho odpadu. Cieľom je vyhodnotiť spôsob, akým systémy s rôznymi stupňami automatizácie môžu prispieť k zvýšeniu produktivity, zlepšeniu pracovného prostredia a bezpečnosti.

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *