Scania Urban. Nákladné automobily pre mestskú dopravu

Scania teraz vstupuje do tretej fázy uvádzania novej generácie nákladných vozidiel Scania Urban na európske trhy. Dôraz je kladený na mestské využitie pre distribučné a transportné činnosti vo vnútri, okolo a medzi mestami, rovnako ako pre odvoz odpadu a komunálne a záchranné vozidlá. Pohyblivosť v mestách je zásadná pre to, aby moderné mestá mohli efektívne fungovať a boli atraktívne a udržateľné.

„Pre nás, ako pre vedúceho poskytovateľa udržateľnej dopravy, východiskový bod predstavuje schopnosť zákazníkov vysporiadať sa s výzvami, ako sú dopravné zápchy, bezpečnosť, ohľad na životné prostredie a celková ekonomika a súčasne ponuka atraktívnych pracovných podmienok,“ hovorí Alexander Vlaskamp, Senior Vice President Scania Trucks. „Vďaka zavedeniu širšej ponuky produktov a služieb, môžeme pri každom stretnutí so zákazníkmi ponúknuť individuálnejšie prispôsobené, udržateľnejšie a nákladovo efektívnejšie riešenia ako ostatní výrobcovia.“

Mestské dopravné riešenia zahŕňajú všetko, od distribúcie potravín a odvozu odpadu, po pokročilé logistické systémy so zameraním na udržateľnosť a efektivitu. Veľké mestá s mnohými obyvateľmi na malej ploche majú z hľadiska vzdialenosti výhodu: výzva spočíva v tom, že mnoho vodičov musí zdieľať priestor cesty tak, aby sa nedostali do vzájomného konfliktu.

Scania naďalej razí cestu riešeniam, ktoré sú udržateľné zo všetkých uhlov pohľadu, a ktoré spĺňajú typické výzvy, s ktorými sa mestská doprava musí vyrovnávať, ako sú profitabilita, hluk, environmentálne aspekty či zápchy. Zavedenie nového radu nákladných vozidiel Scania výrazne rozširuje ponuku pre mestá.
Scania urban truck kamión

„Spoločnosť Scania prijala strategické rozhodnutia o doplnení nových služieb a rad veľmi univerzálnych výrobkov ako na strane motorov, tak aj pre kabíny,“ vysvetľuje Vlaskamp. „Schopnosť operátorov a kupujúcich prispôsobiť udržateľné riešenia v rámci rozhovoru so spoločnosťou Scania dosahuje novú úroveň bez ohľadu na mestskú aplikáciu alebo druhy výziev, ktoré sú s ňou spojené. Udržateľnosť je zásadnou otázkou pre mestá po celom svete.“

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *