Mercedes-Benz eActros v bežnej prevádzke

Udržateľný, plne elektrický a tichý: Mercedes-Benz eActros budú v roku 2018 používať zákazníci.

  • Inovačný vozový park v počte desať ťažkých elektrických nákladných vozidiel
  • Zákazníci na odskúšanie v každodennej prevádzke sú už známi
  • Dojazd až 200 km pri zvyčajnom jazdnom výkone a užitočnom zaťažení
  • Distribučná preprava lokálne bez emisií by od roku 2021 mohla ísť do sériovej výroby
  • Spoločnosť Daimler na čele v oblasti elektrických úžitkových vozidiel pre mestské oblasti
  • Vývoj a odskúšanie v rámci podporného projektu „Concept ELV²“

Divízia Mercedes-Benz Trucks sa v roku 2016 stala prvým výrobcom ťažkého elektrického nákladného vozidla na svete. Technologický líder teraz dôsledne pokračuje ďalším krokom: Mercedes-Benz posiela na cesty elektrické nákladné vozidlá eActros, ktoré budú jazdiť v rukách zákazníkov. Desať vozidiel v dvoch variantoch s celkovou hmotnosťou 18 príp. 25 ton bude v najbližších týždňoch zverených zákazníkom, ktorí budú testovať vhodnosť na každodenné používanie a hospodárnosť v reálnych podmienkach. Dlhodobý cieľ: tichá jazda lokálne bez emisií v mestách so sériovými nákladnými vozidlami.

Už na výstave úžitkových vozidiel IAA v roku 2016 v Hannoveri predviedla značka Mercedes-Benz koncept ťažkého elektrického distribučného nákladného vozidla pre mestské oblasti. Odozva na technickú realizovateľnosť takého vozidla bola naskrz pozitívna – od verejnosti, politikov, ale aj zákazníkov. Iba z Nemecka prišlo približne 150 veľmi konkrétnych dopytov. Interdisciplinárny tím z divízie Daimler Trucks navrhol s využitím know-how celého koncernu Daimler vozidlo, ktoré dokáže plniť úlohy v každodennej prevádzke a v malom počte ho možno už v roku 2018 odovzdať do rúk zákazníkov. Pritom je potrebné vyriešiť ešte množstvo technických a najmä aj prevádzkovo-hospodárskych otázok, v prvom rade dojazd a náklady akumulátorov, ale aj potrebnú infraštruktúru na použitie v podnikových vozových parkoch zákazníkov.

„Daimler Trucks je symbolom inovačného prvenstva spojeného s realizmom a pragmatizmom. To platí práve aj pre elektromobilitu. Spolu s našimi zákazníkmi chceme náš Mercedes-Benz eActros teraz plynulo doriešiť tak, aby vyhovoval drsným požiadavkám každodennej prevádzky – technickým aj ekonomickým. Preto vybudujeme najskôr inovačný vozový park a budeme sprevádzať jeho skúšanie v každodennej logistickej prevádzke našich zákazníkov. Z toho potom dokážeme odvodiť, čo je potrebné ešte vykonať v otázkach techniky, infraštruktúry a servisu, aby náš eActros od značky Mercedes-Benz obstál v hospodárskej súťaži,“ vysvetľuje Martin Daum, v predstavenstve Daimler AG zodpovedný za divíziu Daimler Trucks and Buses.

„S vozidlom eActros značky Mercedes-Benz teraz odovzdávame do rúk zákazníkov dvojnápravový a trojnápravový variant ťažkého elektrického nákladného vozidla. Ďalej je pritom v centre pozornosti vnútromestský rozvoz tovaru a zásielok – náš Mercedes-Benz eActros dokáže veľmi dobre pokryť potrebné hodnoty dojazdu“, dopĺňa Stefan Buchner, vedúci divízie nákladných vozidiel Mercedes-Benz.

Inovačný vozový park desiatich elektrických nákladných vozidiel bude dodaný pilotným zákazníkom

„Vyvinuli sme vozidlo, ktoré je kompletne určené pre elektrickú mobilitu. V porovnaní s našim prototypom je technicky omnoho ďalej: napájanie teraz zabezpečuje celkovo jedenásť balíkov akumulátorov – a pokiaľ to bolo možné, používame sériové diely alebo diely zrelé na sériovú výrobu, ktoré sa už osvedčili“, vysvetľuje Stefan Buchner, vedúci divízie nákladných vozidiel Mercedes-Benz. Na testovaní vozového parku sa zúčastní desať zákazníkov z odlišných odvetví v Nemecku a vo Švajčiarsku. Ide o nasledujúce spoločnosti:

  • Dachser, Edeka, Hermes, Kraftverkehr Nagel, Ludwig Meyer, pfenning logistics, TBS Rhein-Neckar a Rigterink z Nemecka
  • Camion Transport a Migros zo Švajčiarska

Všetci títo zákazníci rozvážajú tovar v mestskej doprave – ale v úplne odlišných odvetviach a kategóriách. Paleta siaha od potravín až po stavebné materiály a základné suroviny. U všetkých zákazníkov sa vozidlá používajú pri úlohách, ktoré sa ináč plnia s využitím konvenčných dieselových druhov pohonu. Na základe odlišných požiadaviek majú vozidlá rôzne nadstavby. V závislosti od potreby sa používa chladiarenská nadstavba, skriňa bez chladenia, cisterna alebo plachta. Vodiči vozidiel eActros sú špeciálne vyškolení na toto vozidlo. Pilotní zákazníci budú testovať vozidlá v reálnej prevádzke dvanásť mesiacov, potom budú nákladné vozidlá zverené na ďalších dvanásť mesiacov druhej skupine zákazníkov. „Takto dokážeme pokryť viac zákazníkov a získať ešte viac poznatkov“, tvrdí Stefan Buchner. „Našim cieľom je dosiahnuť sériovú produkciu a trhovú zrelosť pre paletu ekonomicky konkurencieschopných elektrických nákladných vozidiel pre vnútromestskú ťažkú distribučnú prepravu od roku 2021“.

Dojazd až 200 km pri zvyčajnom jazdnom výkone a užitočnom zaťažení

V prípade eActrosa bol ako základ použitý rám vozidla Actros. V ostatnom však ide o architektúru plne nastavenú na elektrický pohon s vysokým podielom špecifických dielov. Napríklad hnacia náprava je založená na type ZF AVE 130, ktorý sa osvedčil ako nízko uložená portálová náprava v hybridných autobusoch a autobusoch s palivovým článkom značky Mercedes-Benz a teraz bola podstatne prispôsobená potrebám vozidla eActros. Nápravnica bola navrhnutá úplne nanovo a je teraz oveľa vyššie, čo zvýšilo svetlú výšku na viac ako 200 mm. Pohon pritom zabezpečujú dva elektromotory v blízkosti nábojov kolies zadnej nápravy. Tieto trojfázové asynchrónne motory sú chladené kvapalinou a pracujú s menovitým napätím 400 voltov. Výkon každého z nich dosahuje 125 kW, maximálny krútiaci moment je 485 Nm. Po sprevodovaní každý po 11 000 Nm. Jazdný výkon je tak porovnateľný s jazdným výkonom dieselového nákladného vozidla.

>>> Zľava hore: ťahaná náprava s čerpadlom pre riadenie; nízke napätie – rozdeľovacia jednotka výkonu; vysokonapäťové batérie; vysokonapätový vzduchový kompresor; predná náprava s čerpadlom pre riadenie; vysokonapäťové brzdné odpory (elektrická šúčiastka) >>> Zľava dole: jazdný invertor; rozdeľovač pre batérie; riadiaca jednotka rozdeľovania vysokého napätia; nabíjacie kontrolné jednotky; kompresor klimatizácie; chladič

Žltým: ťažná náprava

>>> Zľava hore: kompresor klimatizácie; vysokonapäťové brzdné odpory (elektrická šúčiastka); vysokonapätový vzduchový kompresor; kontrolná jednotka nabíjania; riadiaca jednotka rozdeľovania vysokého napätia; jazdný invertor; ťahaná náprava s čerpadlom pre riadenie; >>> Zľava dole: chladič (nízka aj vysoká teplota); predná náprava s čerpadlom pre riadenie; vysokonapäťové batérie; nízke napätie – rozdeľovacia jednotka výkonu;

Najväčšie prípustné zaťaženie nápravy predstavuje zvyčajných 11,5 ton. Energiu potrebnú na dojazd až 200 km poskytujú lítium-iónové akumulátory s výkonom 240 kWh. Tie sa už osvedčili v spoločnosti EvoBus GmbH – takže už nejde o prototypy. „Touto synergiou v rámci koncernu dokážeme zdieľať skúsenosti, skrátiť čas potrebný na vývoj a znížiť náklady“, uvádza Stefan Buchner.

Akumulátory sú zabudované do jedenástich balíkov: tri sa nachádzajú v oblasti rámu, ostatných osem je pod ním. Na zvýšenie bezpečnosti sú balíky akumulátorov chránené oceľovými puzdrami. V prípade nárazu povolia držiaky, zdeformujú sa a odvedú tak energiu pomimo akumulátorov bez toho, aby sa poškodili. Vysokovoltové akumulátory napájajú energiou nielen pohon, ale celé vozidlo. Napríklad vedľajšie agregáty ako vzduchový kompresor brzdovej sústavy, čerpadlo posilňovača riadenia na podporný účinok riadenia, kompresor klimatizácie kabíny vodiča a prípadne chladiarenská nadstavba sú tiež poháňané elektricky. Vybité akumulátory možno plne nabiť v priebehu troch až jedenástich hodín pri predpoklade realistickej nabíjacej kapacity 20 až 80 kW z mobilnej nabíjačky vo vozovom parku. Nabíjacím štandardom je Combined Charging System CCS. Nízkovoltová napäťová sústava s dvoma bežnými 12-voltovými akumulátormi sa nabíja z vysokovoltových akumulátorov pomocou meniča DC/DC. V prípade výpadku alebo vypnutia vysokovoltovej siete tak možno zachovať všetky relevantné automobilové funkcie ako sú svetlá, smerovky, brzdový systém a systém vzduchového pruženia ako aj systémy kabíny. Vysokovoltovú sieť možno naštartovať iba vtedy, keď sú oba nízkovoltové (LV) akumulátory nabité.

Peniaze z podporných programov podporujú udržateľný ďalší vývoj

Vývoj a odskúšanie ťažkých elektrických nákladných vozidiel v distribučnej doprave sa realizuje cez projekt „Concept ELV²“, do ktorého prispievajú Spolkové ministerstvo pre životné prostredie (BMUB), ako aj Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo a energiu (BMWi) celkovou čiastkou približne desať miliónov eur. Súčasťou cieľa podpory je skúmanie komplexných výziev pri vývoji, konštrukcii a prevádzke elektrických nákladných vozidiel. Patria sem použitie vysokých napätí (> 400 V), vysokých prúdov (až 1 000 A), akumulátorová technika (cena, hmotnosť, trvanlivosť, životnosť, čas nabíjania), dojazd a potreba energie, nabíjacia infraštruktúra a koncepcie logistiky, bezpečnostné požiadavky, spôsobilosť prevádzky v lete a zime, ako aj otázky akceptácie nákladných vozidiel u zákazníkov.

Inovačný vozový park bude prevádzkovaný v rukách zákazníkov najmenej do polovice roku 2020. Okrem iného má zistiť potrebu energie v závislosti od scenára použitia a hospodárnosť elektrických nákladných vozidiel, a v ekobilancii porovnať výkonnosť elektrických nákladných vozidiel s dieselovými nákladnými vozidlami vzhľadom na životné prostredie počas celého životného cyklu. Výsledky výskumu budú ešte počas skúšok zapracované do optimalizácie vozidiel, výsledky budú zverejnené a potenciálnym používateľom otvoria možnosti na optimalizáciu plánovania trás prípadne na vývoj nových obchodných modelov v logistike.

Spoločnosť Daimler na čele v oblasti elektrických úžitkových vozidiel

Nákladné vozidlo eCanter ázijskej značky FUSO ako priekopník v segmente plne elektrických ľahkých nákladných vozidiel bolo uvedené už na jeseň uplynulého roka ako prvé sériové elektrické nákladné vozidlo. Od novembra 2017 možno objednávať aj eVito značky Mercedes-Benz a bude dodávané od druhej polovice roka. Nasledovať budú plne elektrický mestský autobus Citaro ako aj eSprinter. Vozidlá divízií Daimler Trucks, Daimler Buses a Mercedes-Benz Vans tak pokryjú celú vnútromestskú dopravu elektrickými vozidlami. Okrem užitočného zaťaženia a ložného objemu sú žiadané aj udržateľnosť a zníženie hluku. A práve tu, pri častom zastavovaní, brzdení a zrýchľovaní, môže akumulátorová elektrická technológia pohonu optimálne rozohrať svoje výhody. Obyvatelia miest budú profitovať z čistého vzduchu a nižšieho hluku – a ešte jedna výhoda: na elektrické nákladné vozidlá sa do značnej miery nevzťahujú zákazy vjazdu.

   

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *