Toyota vyvíja nové motory

Toyota už čoskoro predstaví modely áut s novo vyvinutým vysoko efektívnym motorom. Nový motor dosiahne vyššiu termálnu a aj palivovú účinnosť a to o najmenej 10%.

Nový motor používa nové technológie spaľovania ktoré dotiahla do detailu vďaka skúsenostiam z ich samostatných hybridných motorov. Dva nové motory budú tvoriť základ ďalším dvanástim motorom, ktoré Toyota predstaví od roku 2015.
Prvým je 1,3 litrový benzínový motor využívajúci Atkinsonov obeh ktorý dosahuje v hybridných vozidlách (kde je bežne využívaný)  termálnu efektivitu okolo 38% (najvyššia hodnota z pomedzi sériovo vyrábaných vozidiel).
Druhým je 1 litrový benziňák vyvíjaný spolu s Daihatsu Motor CO., Ltd., a ten dosahuje maximálnu termálnu účinnosť okolo 37%.
*Pre porovnanie, bežne vyrábané moderné motory sa pohybujú so svojou termálnou účinnosťou niekde  medzi 25 a 30%.

Ako to dokázali?

Keďže budú motory využívať Atkinsonov obeh, bude ich expanzný (rozpínanie) pomer znížený a prebytočné vznikajúce teplo bude znížené  kompresným pomerom (až 13,5). Na zníženie spotreby používa Toyota  v novom motore vyladené sacie potrubie s novou hranou, ktorá vytvára vertikálny vír zmesi benzínu a vzduchu vo vnútri valcov. Ďalej  recirkuláciu schladeného výfukového plynu ( exhaust gas recirculation – EGR) “spárovanú” s elektronickým variabilným časovaním ventilov (Variable Valve Timing-intelligent Electric  – VVT-iE) čo v konečnom dôsledku zlepšuje spaľovanie a znižuje straty (únik nespáleného paliva cez výfukový ventil, pretože sa nestihol na desatinu sekundy zavrieť)

Autor toho zložitého textu: Vladislav Baniari; Ťažko zrozumiteľný originálny zdroj: Toyota

1.0L_gasoline_engine

1-litrový krpec od Toyoty
1.3L_gasoline_engine_S
Väčší objemný brat s 1,3 litrami

exhaust_pipe
Recirkulačný systém výfukových splodín.

Tumble
Nová hrana v saní vytvára vertikálny vír zmesi benzínu a vzduchu
767px-T_cycle_AtkinsonMiller
Atkinsonov obeh (1-2 nasávanie s miernym stláčaním; 2-3 stláčanie; 4-5 výbuch; 5-6 výfuk a teda pokles tlaku

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *