“Aktívny asistent brzdenia 4” sériovo v autobusoch Mercedes-Benz a Setra

  • Active Brake Assist (aktívny asistent brzdenia) je k dispozícii už desať rokov: predchádza nehodám a zachraňuje životy
  • Active Brake Assist 4 (aktívny asistent brzdenia 4): sériová súčasť výbavy pre všetky zájazdové autobusy značky Mercedes-Benz a Setra
  • Preventive Brake Assist (asistent preventívneho brzdenia): prvý aktívny asistent brzdenia pre mestské autobusy
  • Sideguard Assist (asistent odbočovania s rozpoznávaním osôb): prvý asistent odbočovania pre mestské a zájazdové autobusy

Ešte vyššia bezpečnosť pre autobusy značky Mercedes-Benz a Setra. Automatický aktívny asistent núdzového brzdenia Active Brake Assist v zájazdových autobusoch značky Mercedes-Benz a Setra zabraňuje nehodám už desať rokov. Divízia Daimler Buses teraz plošne zavádza štvrtú generáciu Active Brake Assist 4 (ABA 4) pre zájazdové autobusy. ABA 4 prvýkrát automaticky spustí brzdný manéver aj pred chodcami v podobe čiastočného brzdenia. ABA 4 bude od roku 2019 súčasťou sériovej výbavy vo všetkých zájazdových autobusoch značky Mercedes-Benz a Setra. Mestské autobusy zase profitujú z nového Preventive Brake Assist, teda prvého aktívneho asistenta brzdenia v tejto triede vozidiel. Keď hrozí akútne nebezpečenstvo kolízie, systém spustí varovanie a súčasne aktivuje čiastočné brzdenie. Značky Mercedes-Benz a Setra nakoniec zavádzajú Sideguard Assist, ktorý je prvým asistentom odbočovania pre autobusy. Týmito tromi asistenčnými systémami zdôrazňujú značky Mercedes-Benz a Setra svoje priekopnícke postavenie v oblasti aktívnej bezpečnosti.

Aktívny asistent brzdenia je k dispozícii už desať rokov: predchádza nehodám a zachraňuje životy

Predchádzanie nehodám a ochrana najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – to je najdôležitejší cieľ bezpečnostnej koncepcie prémiových značiek autobusov Mercedes-Benz a Setra. Vynikajúcim príkladom je Active Brake Assist. Ako prvý aktívny asistent núdzového brzdenia pre autobusy bol zavedený pred desiatimi rokmi ako voliteľná súčasť výbavy a v súčasnosti sa jeho 4. generácia dodáva pre všetky zájazdové autobusy značky Mercedes-Benz a Setra. Každá z generácií Active Brake Assist súčasne zvýšila jeho výkonnosť. Tento asistent najprv aktivoval brzdenie naplno len pri vozidlách idúcich vpredu, Active Brake Assist 3 už okrem toho spustil automatické brzdenie naplno pred stojacimi prekážkami, a tak dokázal aktívne zabraňovať väčšiemu spektru nehôd. Active Brake Assist sa podstatnou mierou postaral o stanovenie povinného zavádzania automatizovaných asistentov brzdenia v zájazdových autobusoch v EÚ od jesene 2015.

Active Brake Assist 4: sériová súčasť výbavy pre všetky zájazdové autobusy značky Mercedes-Benz a Setra

Nový Active Brake Assist 4 prináša aj zvýšenie výkonnosti: ako prvý asistent núdzového brzdenia pre autobusy navyše automaticky spustí brzdný manéver aj pred chodcami. V tomto prípade má vodič k dispozícii všetky možnosti: môže chodca varovať výstražným klaksónom, môže sa mu vyhnúť alebo môže vykonať brzdenie naplno. Základom pre ABA 4 je viacrežimová radarová senzorika s kombinovaným radarom s ďalekým a krátkym dosahom.

Divízia Daimler Buses si uvedomuje svoju zodpovednosť, a preto bude Active Brake Assist 4 od roku 2019 súčasťou sériovej výbavy zájazdových autobusov značky Mercedes-Benz a Setra: Mercedes-Benz Tourismo RHD, Setra ComfortClass 500 alebo TopClass 500 – každý zájazdový autobus bude vybavený asistentom ABA 4. Till Oberwörder, vedúci divízie Daimler Buses: „Týmto krokom sa z už aj tak bezpečných autobusov stanú ešte bezpečnejšie vozidlá. My sme o tom presvedčení: Active Brake Assist 4 nielenže zabráni nehodám, ale bude zachraňovať životy.“

Preventive Brake Assist: prvý aktívny asistent brzdenia pre mestské autobusy

To isté platí aj pre mestské autobusy. V podobe asistenta preventívneho brzdenia prichádza značka Mercedes-Benz so svetovou premiérou prvého aktívneho asistenta brzdenia pre mestské autobusy. Nový asistenčný systém varuje pred kolíziou s pohybujúcimi sa chodcami, ako aj stojacimi alebo jazdiacimi objektmi a v prípade akútneho nebezpečenstva kolízie súčasne automaticky spustí čiastočné brzdenie.

Postupnosť výstrah a zásah bŕzd sú dimenzované na uplatnenie v mestskej premávke. Aktívny asistent preventívneho brzdenia preto zámerne nespustí automatické brzdenie naplno. Znižuje sa tým nebezpečenstvo zranenia cestujúcich v autobuse, najmä stojacich cestujúcich. Vodič má však kedykoľvek možnosť brzdenia naplno.

Preventive Brake Assist sa na želanie dodáva pre celú skupinu modelov Mercedes-Benz Citaro vrátane veľkopriestorového autobusu CapaCity. Asistent preventívneho brzdenia sa na želanie poskytuje aj pre mestský autobus Mercedes-Benz Conecto.

Sideguard Assist: prvý asistent odbočovania pre mestské a zájazdové autobusy

Odbočovacie manévre v mestskej premávke patria k najnepríjemnejším úlohám vodiča: vodič sa musí súčasne sústrediť na semafory pred sebou, dopravné tabule, premávku v protismere a krížovú premávku a okrem toho musí sledovať chodcov a cyklistov pri boku vozidla. Dopravná situácia sa navyše môže veľmi rýchlo zmeniť. Cyklisti a chodci si nie vždy uvedomujú, že ich vodič autobusu na mnohých miestach vôbec nevidí. Mercedes-Benz a Setra preto ako vôbec prvé značky autobusov teraz na želanie ponúkajú asistenta odbočovania Sideguard Assist s rozpoznávaním osôb. Značka Mercedes-Benz tohto asistenta preto dodáva pre všetky vyhotovenia mestského autobusu Citaro až po veľkopriestorový autobus CapaCity a zájazdový autobus Tourismo so zvýšenou podlahou. Značka Setra dodáva tohto asistenta pre svoje zájazdové autobusy ComfortClass 500 a TopClass 500 vrátane dvojpodlažného autobusu Setra S 531 DT.

Sideguard Assist pracuje na viacerých úrovniach: ak sa v bočnej sledovanej oblasti nachádza pohybujúci sa objekt, je vodič informovaný vizuálne. V prípade zájazdových autobusov sa vo vonkajšom zrkadle na strane spolujazdca vo výške pohľadu vodiča a na združenom prístroji vodiča rozsvieti žltá výstražná signalizácia v tvare trojuholníka. V modeli Citaro je táto signalizácia integrovaná v stĺpiku A0 na strane dverí. Táto výstraha intuitívne upúta pozornosť vodiča na situáciu vedľa jeho vozidla. Keď snímače rozpoznajú nebezpečenstvo kolízie, systém vydá prídavné vizuálne varovanie v podobe červenej svietiacej indikácie so svetelnými diódami, ktorú dopĺňa výstraha v podobe vibrácií v sedadle vodiča. Srdcom asistenta Sideguard Assist je radarová senzorika s dvomi krátkodosahovými radarovými snímačmi na strane spolujazdca. Tieto snímače sú umiestnené v obložení priamo za pravým predným kolesom. Bočná sledovaná oblasť má šírku 3,75 m. V mestskom autobuse pokrýva systém celú dĺžku autobusu, dopĺňajú ho dva pruhy, ktoré siahajú dva metre dopredu a dozadu. V prípade zájazdového autobusu systém okrem celej dĺžky vozidla a v závislosti od rýchlosti jazdy monitoruje aj priestor v rozsahu piatich metrov pred vozidlom a až 15 metrov za vozidlom.

Asistenty Active Brake Assist 4 a Sideguard Assist predstavila divízia Daimler Buses ako svetovú premiéru v roku 2017 pri príležitosti predstavenia nového dvojpodlažného autobusu Setra S 531 DT. Teraz sa oba asistenčné systémy poskytujú pre všetky modelové rady oboch značiek Mercedes-Benz a Setra.

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *