Ricky Carmichael a 2T RM250. To sú Vianoce

Ricky Carmichael si na Vianoce pripravil jedno špeciálne video.Vidieť GOATa (Greatest of all time – najlepší všetkých čias) na dvojtaktnej Suzuki RM250 nie je tak časté. A vôbec, vidieť ho ešte na motorke, ako robí kúsky. Ale, že je ten Vianoc čas, nech sa nám páči.

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *