Crash test prvýkrát pod dohľadom röntgenu

Spoločne s organizáciou Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik (Inštitút Fraunhofer pre krátkodobú dynamiku), Ernst-Mach-Institut, EMI z Freiburgu testuje sekcia bezpečnosti vozidiel koncernu Daimler AG v centre Tech Center i-protect prvýkrát použitie röntgenovej technológie pri nárazových skúškach. Ultrakrátkodobá röntgenová technológia zhotovuje počas nárazovej skúšky stavové obrázky definovaných oblastí v maximálne ostrej kvalite. Novinkou pritom je, že vďaka tejto technológii je možné skúmať správanie konštrukčných dielov, ktoré sú významné z hľadiska bezpečnosti, a to dokonca principiálne v ich vnútri. Ďalšie plus: údaje z „röntgenovej nárazovej skúšky“ je možné spájať s počítačovo podporovanými simulačnými modelmi. Táto syntéza môže prispieť k ešte výraznejšiemu zlepšovaniu spoľahlivosti prognózy simulácií nárazov.

Aj vzhľadom na alternatívne koncepcie ochrany – práve pri vysoko automatizovanom jazdení budúcnosti – pracujú interdisciplinárne tímy aktívne v centre Tech Center i-protect. Veda a prax spoločne hľadajú odpovede na otázku, aké nové impulzy pri pozorovaní interiéru a klasifikácii cestujúcich relevantne prispievajú k zlepšovaniu pasívnej bezpečnosti.

Vo virtuálnom svete sa digitálny model človeka (Human Body Model) dokázal prvýkrát pomocou svalmi riadených pohybov podstatným spôsobom priblížiť aktívnej úlohe ako náhrada figuríny pre preventívne koncepty ochrany.

Tech Center i-protect – prepojenie na medzinárodnej úrovni

Ako ďalší krok nasleduje silnejšie prepojenie výskumného združenia na medzinárodnej úrovni v rámci agendy. Od založenia centra Tech Center i-protect 21.januára 2016 pracuje koncern Daimler AG v rámci tejto platformy pre spoluprácu na trvalo udržateľných riešeniach pre integrálnu bezpečnosť v rámci mobility budúcnosti. Partnermi sú spoločnosť Robert Bosch GmbH, Univerzita v Stuttgarte, Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM (Inštitút Fraunhofer pre mechaniku materiálov IWM) a Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik (Inštitút Fraunhofer pre krátkodobú dynamiku), Ernst-Mach-Institut, EMI Freiburg, Technická univerzita v Drážďanoch, Technická univerzita v Grazi, a klinika Stuttgart.

Mercedes-Benz testet Röntgentechnologie beim Crashtest. Mit der Ultrakurzzeit-Röntgentechnologie lässt sich das Verhalten sicherheitsrelevanter Bauteile damit sogar prinzipiell in ihrem Inneren untersuchen. ; Mercedes-Benz trials x-ray technology in crash test. In principle, with ultra-fast x-ray technology it is even possible to look inside safety-relevant components in order to assess their behaviour.; Mercedes-Benz testet Röntgentechnologie beim Crashtest. Mit der Ultrakurzzeit-Röntgentechnologie lässt sich das Verhalten sicherheitsrelevanter Bauteile damit sogar prinzipiell in ihrem Inneren untersuchen. ; Mercedes-Benz trials x-ray technology in crash test. In principle, with ultra-fast x-ray technology it is even possible to look inside safety-relevant components in order to assess their behaviour.; Seit der Gründung des Tech Center i-protect am 21. Januar 2016 arbeitet die Daimler AG in dieser Kooperationsplattform an nachhaltigen Lösungen für die integrale Sicherheit für die Mobilität der Zunkunft. Die Partner sind die Robert Bosch GmbH, die Universität Stuttgart, das Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM und das Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, EMI Freiburg, die Technische Universität Dresden, die Technische Universität Graz und das Klinikum Stuttgart. ; Since the i-protect Tech Center was established on 21 January 2016, Daimler AG has been pursuing work within this cooperation platform on sustainable solutions relating to integral safety for the mobility of the future. The partners are Robert Bosch GmbH, the University of Stuttgart, the Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials (IWM) and the Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut, EMI Freiburg, the Technical University of Dresden, the Technical University of Graz and the Klinikum Stuttgart.; Mercedes-Benz testet Röntgentechnologie beim Crashtest. Mit der Ultrakurzzeit-Röntgentechnologie lässt sich das Verhalten sicherheitsrelevanter Bauteile damit sogar prinzipiell in ihrem Inneren untersuchen. ; Mercedes-Benz trials x-ray technology in crash test. In principle, with ultra-fast x-ray technology it is even possible to look inside safety-relevant components in order to assess their behaviour.; Mercedes-Benz testet Röntgentechnologie beim Crashtest. Mit der Ultrakurzzeit-Röntgentechnologie lässt sich das Verhalten sicherheitsrelevanter Bauteile damit sogar prinzipiell in ihrem Inneren untersuchen. ; Mercedes-Benz trials x-ray technology in crash test. In principle, with ultra-fast x-ray technology it is even possible to look inside safety-relevant components in order to assess their behaviour.;

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *