Daimler dohodlo komplexný plán budúcnosti pre dieselové pohony

  • Masívne rozšírenie prebiehajúcich dobrovoľných servisných opatrení na viac ako tri milióny vozidiel v Európe
  • Zákazníkom nevznikajú žiadne náklady
  • Rýchle uvedenie novej rodiny dieselových motorov na trh

Predstavenstvo spoločnosti Daimler sa uznieslo na komplexnom pláne budúcnosti pre dieselové pohony: „Verejná debata v súvislosti s dieselovými motormi vyvoláva neistotu – najmä u zákazníkov. Rozhodli sme sa preto pre ďalšie opatrenia, s cieľom vrátiť istotu vodičom vozidiel s dieselovým motorom a posilniť dôveru v túto technológiu pohonu“, oznámil Dr. Dieter Zetsche, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars. „Sme presvedčení, že dieselový motor ostane pevnou súčasťou skladby pohonov, v neposlednom rade pre svoje nízke emisie CO₂.“

Plán budúcnosti zahŕňa masívne rozšírenie už prebiehajúcich dobrovoľných servisných opatrení na vozidlách, ktoré už boli odovzdané zákazníkom a rýchle uvedenie rodiny úplne novo vyvinutých dieselových motorov na trh.

Rozšírenie dobrovoľných servisných opatrení

Mercedes-Benz ponúka už od marca svojim zákazníkom vlastniacim vozidlá kompaktnej triedy vylepšenie emisií NOx pre jeden variant motora. Približne 45 percent týchto vozidiel bolo medzičasom aktualizovaných na najnovší stav. Spoločnosť realizuje zodpovedajúce dobrovoľné servisné opatrenie aj pre zákazníkov Triedy V – doposiaľ približne 75 percent vozidiel v Nemecku.

S cieľom účinne zlepšiť emisné vlastnosti ďalších konštrukčných radov sa spoločnosť teraz uzniesla, že rozšíri servisné opatrenia na viac ako tri milióny vozidiel Mercedes-Benz. Inžinieri na to využijú okrem iných aktuálne poznatky z vývoja novej rodiny dieselových motorov.
Opatrenia pre takmer všetky vozidlá štandardov EU5 a EU6 v Európe budú realizované v úzkej spolupráci s nemeckými schvaľovacími orgánmi. Spoločnosť investuje čiastku približne 220 miliónov eur. Servisné opatrenia nespôsobia zákazníkom žiadne náklady. Realizácia opatrení sa začne v nasledujúcich týždňoch. V dôsledku veľkého počtu vozidiel to bude trvať dlhšiu dobu.

Daimler tak významne prispeje k zníženiu zaťaženia európskych miest emisiou oxidov dusíka spôsobeného dieselovými vozidlami.

Rýchle uvedenie novej rodiny motorov na trh

To, že dieselový pohon dokáže splniť aj budúce prísne emisné predpisy EÚ, značka Mercedes-Benz už dokázala svojou úplne novou rodinou motorov. Vďaka investícii vo výške približne tri miliardy eur vyvinula spoločnosť novú generáciu motorov, ktorých vynikajúce hodnoty emisií osvedčili aj merania nezávislých inštitúcií. Po uvedení na trh nového štvorvalca OM 654 v novej triede E v roku 2016 má rýchlo nasledovať uvedenie na trh rodiny modulárne riešených motorov v celom portfóliu.

Riešenia pre mobilitu budúcnosti

Daimler prispeje k zlepšeniu kvality vzduchu v mestách a k ochrane klímy dôslednou elektrifikáciou svojich vozidiel, službami mobility ako moovel a car2go, ako aj stále čistejšími spaľovacími motormi. Pre svoju výrazne vyššiu efektívnosť v porovnaní s benzínovým motorom bude dieselový motor ešte dlho hrať dôležitú rolu.

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *