Scania Urban. Nákladné automobily pre mestskú ...
Scania teraz vstupuje do tretej fázy uvádzania novej generácie nákladných vozidiel Scania Urban na európske...
Prelom v účinnosti asistenčných systémov...
Križujúca doprava, cyklisti, križujúci chodci, možno s pozornosťou zameranou na svoj smartfón, matky s buginou,...
Výskumná štúdia UR:BAN. Riadenie a vnímanie...
V mestách neustále stúpa nebezpečenstvo dopravnej zápchy a nehôd. Dopravné systémy musia byť schopné...