BMW Group spúšťa BMW CarData

Služby prispôsobené potrebám zákazníka: nové možnosti pre poskytovateľov služieb. Vysoká bezpečnosť dát: vozidlo bez prístupu tretích osôb. Úplná kontrola: Zákazník sám rozhoduje o sprístupnení dát pre každú službu. Vysoká transparentnosť: Zákazník môže kedykoľvek požiadať o prístup do archívu CarData.

BMW Group pokračuje v rozširovaní svojej ponuky prevratných prémiových služieb a so systémom BMW CarData umožňuje vodičom BMW prispôsobiť si nastavenie služieb podľa vlastných potrieb na základe údajov z vozidla.

BMW CarData

Na podujatí „Mobilita zajtrajška“, ktoré 30. mája zorganizovala v Berlíne nemecká Asociácia automobilového priemyslu, vysvetlil Peter Schwarzenbauer, člen predstavenstva BMW AG, MINI, Rolls-Royce, BMW Motorrad, Customer Engagement and Digital Business Innovation BMW Group: „BMW CarData otvára novú dimenziu konektivity našich vozidiel. Naši zákazníci využívajúci systém BMW ConnectedDrive budú mať možnosť využiť nové, inovatívne a podľa potrieb prispôsobené služby tretej strany rýchlym a jednoduchým spôsobom. Ochrana údajov vo vozidle je súčasťou nášho vnímania prémiovej výbavy vozidiel s vysokou úrovňou konektivity. Práve to od nás zákazníci očakávajú. Takto nechávame zákazníkom možnosť, aby sami rozhodli, čo sa s ich údajmi stane. A práve táto filozofia sa skrýva za systémom BMW CarData.“

Systém BMW CarData ponúka zákazníkom mnoho výhod: Vodiči môžu ušetriť s individuálne poskytovanými sadzbami poistného, ktoré vychádzajú napríklad z aktuálneho počtu najazdených kilometrov. Alebo ich poteší rýchlejšia návšteva autoservisu, pretože vďaka dokonalej príprave sa potrebné súčiastky objednali vopred. Ale rovnako jednoducho si vieme predstaviť aj úplne nové služby do budúcnosti, ako sú napríklad personalizované možnosti infotainmentu. Na využívanie systému BMW CarData je potrebné, aby malo vozidlo BMW integrovanú SIM kartu. Toto kritérium v súčasnosti spĺňa približne 8,5 milióna vozidiel BMW. Ak si zákazníci zaregistrovali svoje BMW na portáli ConnectedDrive, môžu bez dodatočných poplatkov využívať aj systém BMW CarData.

Systém BMW CarData funguje nasledovne: Vozidlo generuje údaje vrátane údajov o stave, ako napríklad počet najazdených kilometrov; údaje o spotrebe, ako napríklad priemerná spotreba paliva; a údaje o udalostiach, ako napríklad automatické kontaktovanie autoservisu. Niektoré z týchto údajov sú určené výhradne na prenos, a to v zašifrovanej podobe ako tzv. telematické údaje, na zabezpečené servery spoločnosti BMW prostredníctvom trvalo integrovanej SIM karty. So súhlasom zákazníka majú poskytovatelia služieb povolený prístup k zašifrovaným údajom potrebným pre konkrétne služby. Bezpečnosť údajov je vždy prvoradá. Aby sa zabránilo riziku nabúrania systému, do vozidla nemajú prístup tretie osoby. Peter Schwarzenbauer: „Systém CarData je pre zákazníkov synonymom bezpečnosti, transparentnosti a kontroly nad údajmi z vlastného vozidla, a zároveň prináša mnoho benefitov v podobe služieb prispôsobených potrebám zákazníkov.“

BMW CarData umožňuje zákazníkom veľmi jednoducho ovládať akým spôsobom sa telematické údaje dostanú k poskytovateľom služieb. Jediné, čo potrebujete na sprístupnenie údajov, zamietnutie prístupu alebo odobratie udeleného súhlasu, je kliknutie myšou: Sám zákazník sa rozhodne, či spoločnosť dostane jeho údaje alebo nie. Takto majú zákazníci vždy kontrolu vo svojich rukách. BMW Group je prvou automobilovou spoločnosťou uvádzajúcou túto službu, ktorá už teraz vyhovuje novému Všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane údajov, ktoré by malo vstúpiť do platnosti v roku 2018. Je zaručená najvyššia miera transparentnosti a zákazníci majú možnosť kedykoľvek si vyžiadať prehľad sprístupnených údajov zo systému CarData alebo vstúpiť do archívu CarData prostredníctvom portálu ConnectedDrive. Archív obsahuje podrobný zoznam uložených telematických údajov týkajúcich sa vozidla a slovník s výkladom kľúčových pojmov.

V systéme BMW CarData sa môžu zaregistrovať poskytovatelia služieb ako napríklad autoservisy, poisťovne a správcovia vozových parkov. Ak si zákazníci želajú využiť konkrétnu službu a udeliť súhlas na sprístupnenie svojich telematických údajov, predmetné spoločnosti dostanú potrebné údaje v zašifrovanej podobe prostredníctvom zabezpečeného backendu BMW. Tieto informácie sú základom individuálne prispôsobených a inovatívnych možností služieb využívajúcich údaje – od infotainmentu po funkcionality smart bývania – a umožňujú tak zákazníkom využívať širokú škálu služieb s pridanou hodnotou. Systém BMW CarData bol uvedený na nemecký trh 30. mája 2017 a postupne sa bude predstavovať aj na ďalších trhoch.

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *