Konštruktérske skvosty alebo premiéra McLaren na Slovensku / Konstrukteur Schmücke, oder eine Premiere von McLaren in Slowakei

Britský výrobca luxusných a športových – vysokovýkonných automobilov McLaren Automotive uviedol svoju spoločnosť globálne v roku 2010.

Po uvedení revolučných modelov 12C a 12C Spider uviedla táto továreň ďalší revolučný model a síce P1. McLaren sa stále rozširuje a toto rozšírenie sa nevyhlo ani Slovenskému trhu, ktorý spadá pod výhradného predajcu  vozidiel McLaren (pre Rakúsko a regióny strednej a východnej Európy) , spoločnosť Denzel Sportscars Vienna GmbH. Denzel Sportscars sa rozhodol pre tento rok predstaviť prestížny automobil McLaren 12C Spider práve na Slovensku, konkrétne počas bratislavského Autosalónu v dňoch od 23.4.-28.4.2013. 
Model 12C Spider je modernizáciou modelu 12C. Jedná sa o odľahčený kabriolet, ktorého hnací agregát (mechanicky identický s 12C) si našiel miesto v strede auta. Osem piestov tohto motora je  v rozovretí do „V“ a pritom hnaciu zmes benzínu a vzduchu pomáhajú vytvoriť dve turbá. Celý motor je z ľahkých zliatin hliníka a vnútorný objem valcov je približne 3,8 litra. Materiály a technika  ktoré boli použité v tomto vozidle sú špičkové. Aj preto má motor úctyhodných 625 konských síl (pri 7500 ot.) a krútiaci moment, blízky súťažným automobilom série GT, 600 Nm v rozsahu otáčok 3000 až 7000. Downsizingový motor spolupracuje so 7 stupňovou prevodovkou ktorá je automatická, cez dvojspojku za účelom zníženia časov preraďovania. Ako sme už zvyknutý, takéto automobily majú sekvenčné radenie ako štandard.
Spolu so šasi z uhlíkových vlákien (tzv. MonoCell) dokáže auto ako celok prepracovaných detailov zrýchliť z pokoja na 100 km/h za 3,1 sekundy (to sa týka aj modelu kupé). Ak vás to prebralo z driemania, tak kombinovaná spotreba vám vybije dych…je to 11,7l/100km. Táto hodnota je výrazne nižšia ako u iných superšportov bez strechy. Je mi jasné že už každý čaká len na maximálnu rýchlosť opisovaného skvostu. Číselná hodnota digitálneho tachometra sa zastaví pri 329km za hodinu.
V McLarene vždy vedeli konštruktéri pracovať so vzduchom a využiť ho vo svoj prospech. Zadné krídlo funguje aj ako brzda (McLaren Airbrake). Počas jazdy a podľa vzniknutej situácie mení sklon, aby zvýšilo prítlak a brzdnú silu, čím zlepšuje stabilitu v zákrutách. Spolupráca medzi autom a obtekajúcim vzduchom sa týka priamo aj strechy, v tomto prípade sa dá strecha „roztiahnuť“ a „stiahnuť“ do 30 kilometrovej rýchlosti  za necelých 17 sekúnd. Ovládač pre automatizovaný mechanizmus sa nachádza aj vo vodičovej ľavej opierke lakťa. Strecha dostala (asi ako všetko a tomto prešpikovanom kúsku) svoje označenie: Retractable Hard Top (RHT). Je veľmi ľahká (čo už neprekvapuje) a veľmi pevná.

Dosť bolo ale suchých čísel. Je treba zhodnotiť samotný  dojem z auta. Navonok hneď viete, že sa jedná o auto so športovými génmi, ale nie je to tak nápadné ako u Ferrari, alebo Lamborghiny. Krivky veľmi jemné bez zbytočných hrán, čo nevytvára agresívny dojem. Porekadlo ale hovorí: „tichá voda, brehy myje“ a to bolo asi prvé, čo mi napadlo, keď som otvoril dvere smerom hore a usadil som sa do neho. Z luxusných a pohodlných sedačiek výrazne cítiť športového ducha a ten je ešte umocnený pri pohľade na prístrojovku. Dominuje jej veľký otáčkomer obopínaný elektrickými displejmi vľavo aj vpravo, čo ukážu všetko potrebné. Volant je tvrdý, vyformovaný presne pre prsty a dlane. Núti vás mať ruky v tej správnej polohe. Z volantu mi pohľad skĺzol na veľký displej na „mostíku“ medzi vodičom a spolujazdcom. Pod displejom je už len pár ovládačov pre zmenu chovania sa vozidla (zmena aerodynamiky, zmena priebehu motora a prevodovky,…). Ovládač kúrenia/klímy je (trošku netradične) umiestnený  vo dverách vodiča.

Z vozidla cítiť neuveriteľnú jednoduchosť, ale s obrovským zmyslom pre detail. Konštruktérom McLarenu patrí môj  obdiv. (Galéria s detailnými fotkami sa nachádza pod článkom)

Chcel by som sa poďakovať firme Denzel za možnosť sedieť v tak úžasnom superšporte
www.vienna.mclaren.com
Telefón: 00431610222302 (anglický aj nemecký jazyk je samozrejmosťou)

(Autor:Vladislav Baniari; Korekcia: Jozef Korčok, Stanislav Frivaldský)

Galéria Mclaren.

 

Britischer Hersteller von luxuriösen und sportlichen Wagen McLaren Automotive leitete seine Gesellschaft global in 2010 ein.

Nach dem einleiten von revolutionären Modellen 12C und 12C Spider leitete diese Fabrik nächstes revolutionäres model und zwar P1. McLaren weitert sich auf und diese Endweiterung vermeidet sich auch nicht Slowakischen Markt, der unter Denzel Sportscars Vienna GmbH fällt. Denzel Sporstcars hat sich für dieses Jahr entschieden ein Prestiges Auto McLaren 12C Spider  zu vorstellen, gerade in Slowakei am 23.4.-28.4.2013 auf einem Autosalon.
Modell 12C Spider ist modernisiertes Modell 12C.  Es handelt sich um erleichtertes Cabrio, welches Aggregat (mechanisch identisch mit 12C)  hat sich Platz in der Mitte des Autos  gefunden. Acht Kolben in diesem Motor sind im „V“ Format und den Treibstoff aus Benzin und Luft  helfen zu mixen zwei Turbolader. Der ganze Motor ist aus leichter Aluminiumkomposition und der innere Raum der Zylinder beträgt  circa 3,8 Liter. Die Stoffe und die Technik, die in diesem Wagen benutzt waren sind an der Spitze. Auch deswegen hat der Motor heidenmäßige 625 HP (bei 7500 Umdrehungen) und ein Drehmoment, wie ein GT Car, von 600 Nm in Ausmaß von 3000 bis 7000 Umdrehungen.  Downsizing Motor arbeitet mit 7 Gang- automatischen Getriebe durch eine Zwei-Kupplung zu Verhinderung von großen Verlusten an der Schaltzeit. Wie wir schon bei diesen Autos gewohnt sind, eine Sequentiell Schaltung ist Standard.
Zusammen mit Chassis aus Carbonfiber (so genanntes MonoCell) kann das Auto wie ein Guss aus durchgearbeiteten Details von Ruhestand bis auf 100 km/h in nur 3,1 Sekunden (dasselbe gilt auch für die Coupé Version) beschleunigen. Wenn das euch aus dem Schlummern aufgewacht hat, dann würd euch der kombinierte Verbrauch den Atem nehmen…es ist 11,7 l/100km. Dieser Wert ist deutlich niedriger wie bei den anderen Supersportlern ohne Dach. Es ist mir klar, dass ihr alle nur noch auf maximale Geschwindigkeit wartet. Die Zahl an dem Digitachometer bleibt  bei 329km in Stunde stehen.
In McLaren wüsten die Konstrukteure immer mit Luft umgehen und sie in Vorteil auszunutzen. Der Heckflügel funktioniert wie eine Bremse (McLaren Airbrake).  Während der Fahrt kann er die Neigung ändern, damit er Druck und Bremskraft erhöht, womit er die Stabilität in Kurven verbessert.  Mitarbeit zwischen Auto und umströmender Luft betrifft auch den Dach, in diesem Fall kann man den Dach bis 30 km/h in nur weniger als 17 Sekunden ab und runterziehen. Der Steuerteil für automatisierten Mechanismus befindet sich auch in Fahrertür. Der Dach hat auch seine Benennung (wie fast alles an diesem Wagen) bekommen: Retractable Hard Top (RHT). Er ist sehr leicht  (was nicht mehr überraschend ist) und sehr steif.

Genug aber von lautlosen Zahlen. Ich muss auch den Eindruck von Auto beschreiben. Von außen wisst ihr, dass es sich um Wagen mit Sportgenen handelt, es ist aber nicht so auffällig wie bei Ferrari oder Lamborghiny. Linien sind sehr fein ohne überflüssige Kanten, was nicht grade eine aggressive Stimmung macht. In der Slowakei haben wir einen Spruch:“Ruhiges Wasser spült das Ufer“ und das war das erste was mir eingefallen ist, als ich die Tür nach oben öffnete und mich ins Auto setzte. Aus den luxuriösen und bequemen Sitzen füllt man deutlich einen Sportgeist und der ist noch mit dem Anblick auf das Armaturenbrett erhöht.  Es dominiert ihm ein grösser Drehzahlmesser umschlingen mit elektrischen Display von links auch von rechts, diese zeigen dem Fahrer alles nötige. Das Lenkrad ist sehr hart, durchformt genau für die Daumen und Handflächen. Es zwingt euch Hände in einer korrekten Position zu haben. Mein Blick ist mir dann von dem Lenkrad auf einen großen Display an einer „Brücke“ zwischen ihnen (als Fahrer) und dem Mitfahrer gerutscht. Unter dem Display sind nur noch einige Steuerapparate für einige Modifikationen (von: Aerodynamik, Lauf des Motors und des Getriebes, etc.).  Steuer für Heizung/Klima ist (nicht so traditionell) in der Fahrertür platziert.

Aus dem Wagen strahlt unglaubliche Einfachheit aus, aber mit riesenhaftem Sinn fürs Detail. Den McLaren – Konstrukteuren steht meine Bewunderung zu.

Ich möchte mich bei Denzel bedanken für die Möglichkeit in so einem Supersportler zu sitzen
www.vienna.mclaren.com
Tel: 00431610222302 (Englische und Deutsche Sprache ist Selbstverständigkeit)

Galéria Mclaren.

About V

Leave a Reply

Your email address will not be published.